Přejít na obsah

Česká strana sociálně demokratická - Klub seniorů

Vedení KS

KS

Předsedou byl Celostátní konferencí KS ČSSD zvolen:

Petr Kolman (Pardubický kraj),
1. místopředsedou:
Ing. arch. Zdeněk Vašata (Královéhradecký kraj)
Místopředsedy:
Jan Kavan (Kraj Praha)
Helena Frgalová (Moravskoslezský kraj)

Místopředsedy KS Celostátním výborem KS ČSSD byli zvoleni:

Jindřich DRVOŠTĚP (Ústecký kraj)
Ing. Břetislav PETR (Moravskoslezský kraj)
JUDr. Josef ŠLEHOBER (Jihočeský kraj)

Předsednictvo KS ČSSD:
Petr KOLMAN - předseda
Ing. Květoslava KOŘÍNKOVÁ Csc. - čestná předsedkyně
Ing. arch, Zdeněk VAŠATA – 1. místopředseda
Jan KAVAN - místopředseda pro zahraničí
Helena FRGALOVÁ   – místopředsedkyně
Jindřich DRVOŠTĚP  – místopředseda
Ing. Břetislav PETR     místopředseda
JUDr. Josef ŠLEHOBER – místopředseda
Jaroslav ŠEBEK - tajemník