Přejít na obsah

Česká strana sociálně demokratická - Klub seniorů

Prohlášení Celostátního výboru Klubu seniorů ČSSD k podpoře volby Jiřího Dienstbiera prezidentem republiky


Klub seniorů ČSSD se staví plně za kandidaturu Jiřího Dienstbiera na funkci prezidenta České republiky v prezidentských volbách 2013. Vyzývá vedení a členskou základnu ČSSD k jednotné politické i hmotné podpoře Jiřího Dienstbiera a širokou veřejnost k odvaze za změnu pohledu na funkci prezidenta a k odpovědnosti, kterou nám přináší přímá volba hlavy státu.

Právě my senioři po celoživotních zkušenostech cítíme, že potřebujeme
  • prezidenta mladého, vzdělaného, s přehledem o globálním světě, který by byl důstojným reprezentantem naší země svojí diplomatickou schopností i vzhledem, a důstojným vrchním velitelem ozbrojených sil,
  • kandidáta zkušeného v politice, s jasným a čitelným sociálním zaměřením, vysokým morálním kreditem, bez vztahu k různým lobbistickým a klientelistickým skupinám,
  • prezidenta právníka, který bude zárukou respektování Ústavy ČR, demokratických zákonů a bude chránit nezávislost policie a justice,
  • prezidenta pro všechny obyvatele, bez ohledu na výši bankovního konta, rasu, náboženské vyznání, sexuální orientaci a stranickou příslušnost,
  • prezidenta, který bude ctít a podporovat občanskou společnost jako výraz svobody názorů a kontroly zastupitelské demokracie.

Jiří Dienstbier tyto naše představy bohatě naplňuje. Sbíral zkušenosti ve studentském listopadovém hnutí, ve Federálním parlamentu, u svého otce, bývalého ministra zahraničí a člena předlistopadové opozice. Není svázán s transformační érou, opoziční smlouvou a aférami těchto let. Je senátorem a zastupitelem Hlavního města Prahy. Představuje nástup nové generace politiků s vírou ve svobodu, demokracii, právo a spravedlnost, při hlubokém sociálním cítění.


V Praze dne 12. 9. 2012Poslat emailem
Vytisknout
Nahoru