Přejít na obsah

Česká strana sociálně demokratická - Klub seniorů

Kdo jsme


Klub seniorů České strany sociálně demokratické je zájmovým hnutím členů ČSSD vyššího věku. Jeho existence vychází ze Stanov ČSSD. Jeho členem v místě nebo okrese se může stát každý člen, nebo členka ČSSD, kteří dosáhli věku 60 let. Podíl členů ČSSD starších šedesáti let je vyšší než 30 % a mírně narůstá, což odpovídá všeobecnému populačnímu vývoji.

Smyslem Klubu seniorů je aktivizovat starší členy strany k všestrannému napomáhání plnění programu strany, zejména se zřetelem na uplatnění sociálně demokratických tradic. Jeho cílem je posilovat při plném respektování přirozené názorové pestrosti sjednocující tendence v ČSSD, opírající se zejména o demokratické tradice ČSSD a ČSR, o humanitární odkaz T. G. Masaryka a E. Beneše a moderní principy sociálně demokratického hnutí.

Klub seniorů byl založen v samých počátcích obnovy činnosti strany. Jeho zakladatelem byl jeho současný čestný předseda a čestný předseda ČSSD Slavomír Klaban a další členové ČSSD, kteří vstoupili do strany vesměs před rokem 1948. Spolu s dalšími výrazně pomohli v procesu obnovy činnosti strany. Oficiálně existují kluby seniorů ČSSD od roku 1991 v celé republice. Mnohé vykazují bohatou činnost a výrazně přispívají autoritě strany ve společnosti.

Signálem k obnově činnosti ČSSD na domácí půdě bylo vystoupení Slavomíra Klabana, Břetislava Nedbálka a Vladislava Všetečky dne 19. listopadu 1989. Prvním dvěma bylo tou dobou 67, Všetečkovi 65 let. Patřili tenkrát k těm “mladším” členům strany, kteří ještě pamatovali svůj růst v DTJ a sociálnědemokratické mládeži. Členům ČSSD, kteří vstoupili do strany v období 1945 do února 1948 bylo tou dobou 61 let. Tak se rozbíhala obnova činnosti ČSSD, hlavně zásluhou starších, dřívějších členů, narozených nejpozději v roce 1928 (výjimečně v roce 1929). K nim se přidali mladí a mladší členové, hlavně ze sociálnědemokratických rodin, kteří převzali štafetu od rodičů, nebo i prarodičů (kupř. Petra Buzková, Martin Starec, Nedbálkové a řada jiných).

V době obnovovacího sjezdu v Břevnově měla tak strana již 8000 registrovaných členů (tři měsíce po zahájení činnosti!). Mezi původními obnoviteli ČSSD byli ve velkém počtu lidé, komunistickým režimem diskriminovaní, žalářovaní – často po dlouhou řadu let. Bylo dosti takových, kteří přečkali perzekuci nacistickou i komunistickou. V původně vzniklém Klubu seniorů ČSSD, založeným Slavomírem Klabanem, bylo vysoké procento takto postižených. Jejich jména nacházíme i ve výčtu odsouzených sociálních demokratů komunistickými soudy na str. 74 až 86 sborníku vydaného ke 120. výročí založení ČSSD.

Je samozřejmé, že Klub seniorů svoji činnost v počátku ve velké míře zaměřil na spolupráci a orgány řešícími problematiku odškodnění účastníků druhého a třetího odboje.

Struktura členské základny se plynule měnila. Přibývalo nových šedesátníků, postupně odcházeli starší. Tím také ubývalo v Klubu a ve straně vůbec členů postižených komunistickými soudy. Měnilo se programové poslání, zaměření a zájmy.

Klub disponuje archivními podklady, dnes cennými pro celkový historický pohled na nové období strany. Většinu zajistil čestný předseda ČSSD Ing. Slavomír Klaban CSc. Mezi historicky velmi cenným materiálem jsou dnes již unikátní doklady a spisy i před rokem 1948. Obsahuje i poměrně rozsáhlý soubor exemplářů deníku Právo lidu, pokud v době obnovy strany vycházel. Dalšími unikátními dokumenty jsou i návrhy na státní řády. Posouzení, archivní uspořádání a historické vytěžení této agendy je úkolem nejen seniorů.

Prvním předsedou Klubu seniorů byl čestný předseda ČSSD a současný čestný předseda Klubu Ing. Slavomír Klaban CSc. V čele Klubu seniorů stál do roku 2003.

Klub seniorů se řídí Stanovami ČSSD a vlastním Statutem, který schvaluje Ústřední výkonný výbor ČSSD. Okresní a krajské kluby seniorů pracují v převážné většině okresů a krajů České republiky jako součásti příslušných organizací ČSSD. Všechny Krajské kluby jsou zastoupeny v Celostátním výboru Klubu seniorů.

Klub seniorů je členem Evropské seniorské organizace (ESO), založené v roce 2001 Evropskou sociálně demokratickou stranou (PES) při Evropském parlamentu. V krátké době si zde vybudoval velmi významné postavení. Současná čestná předsedkyně Klubu seniorů Ing. Květoslava Kořínková, CSc. je členkou revizní komise ESO.

Adresa
Lidový dům, Hybernská 1033/7
110 00 Praha 1
Česká republika

telefon: 296 522 223
e-mail: ks@socdem.czPoslat emailem
Vytisknout
Nahoru