Přejít na obsah

Česká strana sociálně demokratická - Klub seniorů

Senioři se organizují v rámci České strany sociálně demokratické.

Členem SDS se může stát každý člen nebo členka ČSSD, kteří dosáhli věku 60 let a projeví o členství zájem.

Smyslem činnosti sociálně demokratických seniorů (SDS) je aktivizovat ve straně příslušníky starší generace.

Činnost sociálně demokratických seniorů (v rámci možností) se zaměřuje na prosazování sociálního programu, plnění oprávněných požadavků občanů v seniorském věku a získávání starších občanů pro politiku ČSSD.

Cílem činnosti SDS je posilovat při respektování přirozené názorové pestrosti sjednocující tendence v ČSSD.